stacjonarnyinternet.pl

– komputery, technologie, internet

Predyspozycje do studiowania informatyki
Lifestyle

Predyspozycje do studiowania informatyki – dla kogo jest ten kierunek studiów?

Osoby pasjonujące się technologią często decydują się na studiowanie informatyki. Warto jednak mieć świadomość, że informatyka wymaga pewnych predyspozycji – i mowa tu zarówno o studiach, jak i o późniejszej pracy w branży IT. Jakie cechy powinien mieć informatyk i jakie są wymagania na studia informatyczne?

Jakie cechy powinien mieć dobry informatyk? Predyspozycje do pracy w IT

Wiele osób rozważających studia na kierunku informatyka może obawiać się, że studiowanie informatyki bez podstaw matematyki na poziomie rozszerzonym będzie niemożliwe. Na szczęście nie jest to prawda – a ewentualne zaległości ze szkoły średniej można nadrobić już na studiach. Warto za to mieć świadomość, że do studiowania informatyki (a później do pracy w branży IT) przydadzą się pewne predyspozycje.

Po pierwsze, istotna jest umiejętność analitycznego myślenia oraz zdolność do szybkiego rozwiązywania problemów. Na studiach informatycznych studenci wykonują wiele projektów, które wymagają od nich analizowania wielu faktów, umiejętności wyciągania logicznych wniosków, a także – wspomnianego rozwiązywania problemów, ponieważ podczas projektowania, modelowania czy programowania często występują niespodziewane błędy, które należy jak najszybciej wyeliminować. Warto też, by przyszły student informatyki potrafił myśleć nieszablonowo – wbrew pozorom to również jest istotne w pracy w branży IT.

Predyspozycje do studiowania informatyki

Zarówno na studiach, jak i podczas kariery zawodowej, przydatna okaże się też umiejętność pracy w zespole – wbrew stereotypom pracownicy branży IT nie pracują wyłącznie samodzielnie; podobnie jest zresztą na studiach (niezależnie od kierunku). Przyda się też komunikatywność i umiejętność szybkiego uczenia się.

Czy trudno dostać się na studia informatyczne?

Wymagania dla kandydatów na studia informatyczne określa uczelnia prowadząca kierunek. Konieczne jest na pewno posiadanie wykształcenia średniego oraz świadectwa dojrzałości; część uczelni wymaga również od przyszłych studentów zdania egzaminów maturalnych z określonych przedmiotów na poziomie rozszerzonym.

Wiele osób może również interesować, czego będą uczyć się na studiach informatycznych. To również w dużej mierze zależy od uczelni; na przykład na kierunku Informatyka na Uczelni WSB Merito studenci uczą się m.in. tworzyć i administrować strony internetowe, projektować oprogramowanie, administrować systemami operacyjnymi czy tworzyć aplikacje. Studenci Uczelni WSB Merito mają również do wyboru kilka specjalności, na których mogą się dodatkowo rozwijać.

Studia informatyczne są zatem świetnym kierunkiem dla osób marzących o pracy w IT i pasjonujących się technologią; warto jednak w pierwszej kolejności zapoznać się z wymaganiami dla kandydatów na studia i programem kierunku.

Artykuł sponsorowany