stacjonarnyinternet.pl

– komputery, technologie, internet

Charakterystyka spawania metodą TIG
Technologie

Charakterystyka spawania metodą TIG

Spawanie metodą TIG, czyli nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego, to jedna z podstawowych metod spawania elektrycznego. Jest powszechnie wykorzystywana do spawania rur i rurociągów oraz cienkich blach w przemyśle spożywczym, chemicznym, samochodowym czy lotniczym. Na czym polega spawanie metodą TIG oraz jakie są jej zalety i wady?

Na czym polega spawanie metodą TIG?

Do zajarzenia łuku podczas spawania metodą TIG dochodzi poprzez zbliżenie nietopliwej elektrody wolframowej do spawanego materiału w osłonie gazu obojętnego. Napięcie jest doprowadzane do elektrody za pomocą przewodu prądowego wychodzącego od spawarki. Łuk spawalniczy występujący pomiędzy elektrodą a materiałem spawanym topi jego powierzchnię. Po oddaleniu się łuku jeziorko spawalnicze krzepnie, tworząc trwałe złącze. Cały proces przeprowadzany jest przy stałym doprowadzaniu obojętnego gazu osłonowego. Może być nim argon, hel albo ich mieszanina. Butle z tymi gazami dostępne są na przykład w ofercie sklepu spawalniczego Spawaj.eu. Gaz chroni spoinę przed utlenieniem, a jednocześnie nie wpływa na proces metalurgiczny.

Podczas spawania metodą TIG nie ma konieczności używania materiału dodatkowego – spawane elementy można łączyć poprzez przetopienie rowka spawalniczego. W przypadku jego wykorzystania trzeba go wprowadzać do jeziorka spawalniczego w sposób ręczny. Spawanie metodą TIG można wykonywać z zastosowaniem prądu stałego (TIG DC) lub przemiennego (TIG AC). Prądem stałym spawa się niemal wszystkie metale. Wyjątkami są aluminium, magnez i ich stopy, które spawa się prądem przemiennym. Pozwala to na usunięcie z ich powierzchni trudno topliwych tlenków.

Zalety i wady spawania metodą TIG

Metoda TIG jest bardzo uniwersalna. Można za jej pomocą spawać prawie wszystkie metale i stopy, w tym cienkie blachy o grubości od 0,5 mm, we wszystkich pozycjach. Powstałe spoiny wyróżniają się wysoką jakością i czystością, dzięki czemu nie ma konieczności ich dodatkowej obróbki po zakończeniu pracy. Przy spawaniu metodą TIG nie występują rozpryski ciekłego metalu. Poza tym spawacz ma pełną kontrolę nad przebiegiem procesu spawania: jeziorkiem spawalniczym, ilością ciepła oraz materiału dodatkowego.

Do wad metody TIG trzeba zaliczyć niską prędkość spawania – zwłaszcza przy łączeniu grubych elementów. Jakość spoin uzyskiwanych przy spawaniu metodą TIG zależy w znacznym stopniu od umiejętności spawacza, więc nie jest to metoda przeznaczona dla początkujących użytkowników spawarki TIG. Podczas przygotowania spoiny koniecznie należy usunąć pojawiającą się korozję. Co więcej, praca jonizatora służącego do zajarzenia łuku spawalniczego może zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.